Ons aanbod.

Waar we goed in zijn.

Bij Credus zijn we gespecialiseerd in ambulante begeleiding en bieden we een breed scala aan expertise. We onderscheiden ons door:

 • Snel schakelen en korte lijntjes te hanteren voor een snelle respons op begeleidingsbehoeften.
 • Activering van de cliënt, waarbij we hen actief betrekken bij hun eigen begeleidingstraject.
 • Het bevorderen van herstel en het versterken van veerkracht en zelfstandigheid.
 • Expertise in complexe zorgvragen en bemoeizorg.
 

Bij Credus streven we ernaar om effectieve en gepersonaliseerde ambulante begeleiding te bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van elke cliënt.

Ambulante begeleiding

Credus biedt individuele begeleiding aan iedereen die het maar nodig heeft. Wij werken outreachend en cultuursensitief. Tijdens het begeleiden proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met taal, cultuur, leeftijd en zorgbehoefte. Indien mogelijk wordt er gekeken naar welke begeleider het best kan aansluiten bij de client. 

Begeleiding wordt geboden vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Samen met ouders en jongeren gaan we aan de slag met het oplossen van bepaalde problemen binnen het systeem. Door gezinscoaching stimuleren wij het gezin om op eigen kracht, de problemen op te lossen. Naast de ambulante hulpverlener zal er ook een gedragswetenschapper meekijken in het gezin. De gedragswetenschapper is er ook om een deel van de begeleiding en/of behandeling uit te voeren.

Door samen te kijken naar bestaande krachten en kwaliteiten in het systeem kunnen deze ingezet worden om de problemen aan te pakken.

Door de samenwerking binnen het gezin zal er meer begrip en waardering voor elkaar ontstaan, dit komt de onderlinge band alleen maar ten goede.

De gezinsbegeleider heeft kennis van de kracht en sterke gevoeligheid rondom omgevings- geldende normen en waarden. De gezinsbegeleider neemt daarbij een sturende rol en zorgt ervoor dat de conversatie vooral oplossingsgericht is.

Bemoeizorg

Wij zijn er ook voor mensen die hulp nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen, willen of durven regelen. Bemoeizorg is een vorm van zorg waarbij we zelf op mensen afstappen die complexe problemen hebben op meerdere gebieden in hun leven. Denk daarbij aan (een combinatie van) drugs-, medicatie-, en alcoholmisbruik, psychiatrische problemen, straatprostitutie, ernstige vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling. Vaak veroorzaken ze overlast, of ze vormen een gevaar voor zichzelf of anderen. Het bemoeizorgteam legt (ongevraagd) contact en streeft ernaar dat mensen uiteindelijk toch hulp accepteren, zodat er een leefsituatie ontstaat die voor henzelf en hun omgeving acceptabel is.

Onze professionals hebben veel expertise en ervaring bij het benaderen van mensen die zorg mijden. Daarnaast beschikken ze over instrumenten en technieken om het vertrouwen te winnen en een band op te bouwen.

Dit betekent blijven komen ook als de cliënt in eerste instantie afwijzend reageert en doen wat je zegt dat je gaat doen.

Aanmelden

Burgers en professionals kunnen personen in zorgwekkende situatie bij ons aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op de website of via de telefoon (06 29 07 64 68). Zodra de aanmelding bij ons binnen is pakken wij deze binnen 24 uur op.

Credus heeft ruime ervaring met het begeleiden van nieuwkomers in ons land, door onze werkzaamheden voor het COA hebben wij met deze bijzonder doelgroep kennis mogen maken.

Credus biedt begeleiding aan voor zowel nieuwkomers als statushouders, hierbij kan je denken aan:

 • Maatschappelijke begeleiding bij huisvesting en inburgering
 • Thematische bijeenkomsten
 • Kennismaken, begeleiding en doorverwijzing naar het ondersteuningsaanbod van sociaal maatschappelijke partners (lokaal en regionaal)
 • Netwerkbijeenkomsten voor samenwerkingspartners


Naast het regelen van de praktische zaken vinden wij het ook belangrijk dat nieuwkomers en statushouders zelfredzaam worden. Hierin doen wij het volgende:

 • Een buddy die ondersteunt bij het leren van de taal en de gebruiken in de maatschappij
 • Wegwijs maken in een gemeente
 • Opbouwen van een netwerk

Ouderschapsbemiddeling bij Credus is speciaal ontworpen om ouders te ondersteunen die na een scheiding moeite hebben om er samen uit te komen. Het welzijn van het kind en het behouden van contact met de niet-verzorgende ouder staan centraal.
Onze ouderschapsbemiddeling helpt ouders bij het vormgeven van hun ouderschap na de scheiding, waarbij de focus ligt op het creëren van een gezonde en constructieve relatie.

Doel

Bij Credus streven we ernaar om de onderlinge verstandhouding en communicatie tussen ouders te verbeteren. Onze bemiddelaars ondersteunen ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan en het maken van afspraken die in het belang zijn van het kind. We werken samen met ouders om een omgeving te creëren waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en beide ouders betrokken blijven.

 

Traject

Het ouderschapsbemiddelingstraject bij Credus bestaat uit verschillende fasen. De eerste fasen zijn gericht op het afronden van het partnerschap en het terugkijken op de relatie. In de daaropvolgende fasen ligt de nadruk op het opnieuw vormgeven van het ouderschap en het creëren van een gezonde co-ouderschapsstructuur. Indien nodig kan er ook gewerkt worden aan het herstellen van het contact tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder.

 

Verwijzing

Ouders kunnen zowel door de rechter worden verwezen naar ouderschapsbemiddeling, als ook zelf contact met ons opnemen. Als ouders bereid zijn om samen te werken en in gesprek te gaan om tot goede afspraken te komen, kunnen zij zich aanmelden voor ouderschapsbemiddeling bij Credus. Dit kan rechtstreeks via ons contactformulier op de website of via het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in hun gemeente. Zodra de aanmelding is ontvangen, zal een van onze ouderschapsbemiddelaars zo snel mogelijk beide ouders uitnodigen voor een eerste gesprek.

 

Bij Credus begrijpen we dat ouderschap na een scheiding complex kan zijn. Onze ervaren bemiddelaars staan klaar om u te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen die het welzijn van uw kind vooropstellen. Neem vandaag nog contact met ons op en geef uw ouderschap vorm met de hulp van ons professionele team.

 

 

Onze expertise.

Met Credus staan we voor kwaliteit en het bieden van goede zorg. We hebben specifieke expertise opgebouwd in verschillende gebieden, waaronder:

 • Kennis van de straatcultuur: We begrijpen de dynamiek en uitdagingen die gepaard gaan met de straatcultuur. Onze begeleiders kunnen effectief aansluiten bij deze doelgroep, waardoor we een vertrouwensband kunnen opbouwen en passende ondersteuning kunnen bieden.

 • Ervaring met cliënten die zich onttrekken aan zorg: We hebben ruime ervaring in het omgaan met cliënten die zich actief onttrekken aan zorg. We begrijpen de complexe factoren die hierbij een rol spelen en hebben strategieën ontwikkeld om deze cliënten te benaderen en te ondersteunen.

 • Complexiteit van hulpvragen: We zijn goed uitgerust om te werken met cliënten met complexe hulpvragen. Onze professionals hebben de expertise en ervaring om complexe problematiek te analyseren en op maat gemaakte begeleiding te bieden die aansluit bij de individuele behoeften van de cliënt.

 • GezinsbegeleidingCredus biedt gespecialiseerde begeleiding aan gezinnen door middel van ambulante ondersteuning die gericht is op de opvoeding. We staan klaar om gezinnen te helpen die te maken hebben met diverse uitdagingen op verschillende levensgebieden. Onze aanpak is erop gericht om gezinnen te ondersteunen en samen met hen te werken aan het vinden van oplossingen voor hun specifieke problemen, met behoud van hun eigen kracht en capaciteiten.

  Samen met het gezin richten we ons op het identificeren en aanpakken van opvoedingsuitdagingen, met als doel een positieve opvoedomgeving te creëren. We streven naar het vinden van een evenwicht tussen de beschikbare veerkracht van het gezin en de belasting die zij ervaren, en we proberen deze veerkracht te versterken, met speciale aandacht voor het sociale netwerk. Onze benadering is gericht op het vinden van oplossingen, het bevorderen van ontwikkeling en het betrekken van het gezinssysteem, en dit alles vindt plaats via ambulante begeleiding bij gezinnen thuis.

 • Cultuur sensitief: Het begeleiden van gezinnen met verschillende culturele achtergronden vereist een sensitieve en professionele benadering. We begrijpen dat deze gezinnen het meest gebaat zijn bij advies en ondersteuning die aansluit bij hun behoeften en levenservaringen. Ons team bestaat uit professionals met diverse culturele achtergronden, waardoor we goed kunnen afstemmen op de specifieke situaties van gezinnen.

 • Gedragswetenschapper:  Bij Credus streven we ernaar om de beste zorg te bieden en de gedragswetenschapper speelt daarbij een essentiële rol. Wij hebben de beschikking over een SKJ-geregistreerde gedragswetenschapper die waardevolle inhoudelijke ondersteuning biedt aan onze ambulante hulpverleners en opvoedingsondersteuners. Ze adviseert en begeleidt hen bij de zorg, behandeling en begeleiding van onze jongeren en gezinnen.

Contact

Heb je een vraag, wil je meer informatie of gewoon even sparren? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat je vraag of verzoek binnen 24 uur een reactie heeft.