welkom bij credus.

Ambulante begeleiding

Samen met elkaar.

Staat u voor een uitdaging?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Individuele begeleiding

Credus biedt individuele begeleiding aan iedereen die het maar nodig heeft. Wij werken outreachend en cultuursensitief. Tijdens het begeleiden proberen wij zoweel mogelijk rekening te houden met taal, cultuur, leeftijd en zorgbehoefte. Indien mogelijk wordt er gekeken naar welke begeleider het best kan aansluiten bij de client.

Begeleiding wordt geboden vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Gezinsbegeleiding

Samen met ouders en jongeren gaan we aan de slag met het oplossen van bepaalde problemen binnen het systeem. Door gezinscoaching stimuleren wij het gezin om op eigen kracht, de problemen op te lossen. Door samen te kijken naar bestaande krachten en kwaliteiten in het systeem kunnen deze ingezet worden om de problemen aan te pakken 

Waar staat Credus voor?

Betrouwbaarheid

Transparante en consistente zorg

Doorzetten

Denken in mogelijkheden en oplossingen.

Zorgzaam

Aandacht voor de medemens.

Ambitie

Investeren in persoonlijke groei en ontwikkeling

Onze waarden.

Credus staat voor de volgende waarden:

  • Korte lijntjes: Directe en open communicatie voor snelle uitwisseling van informatie en feedback.
  • Transparant, open en eerlijk: Duidelijkheid en eerlijkheid staan centraal in onze processen en communicatie.
  • Empoweren: Cliënten empoweren bij ambulante begeleiding is essentieel, het versterkt hun eigenwaarde en zelfredzaamheid, waardoor ze veerkrachtiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen om zelfstandig problemen aan te pakken en doelen te bereiken.

Deze waarden vormen de basis van onze dienstverlening, waarbij we cliënten ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid

Onze garantie.

Bij Credus hanteren we drie belangrijke garanties om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen:

  • Geen wachtlijst: We begrijpen dat directe ondersteuning cruciaal is voor mensen die begeleiding nodig hebben. Daarom streven we ernaar om geen wachtlijsten te hebben.
  • De juiste professional bij de juiste opdracht: We geloven in het belang van een goede match tussen de cliënt en de professional. We zorgen ervoor dat onze professionals de juiste kwalificaties, ervaring en expertise hebben om effectieve begeleiding te bieden die aansluit bij de specifieke behoeften en doelen van de cliënt.
  • Cliëntbetrokkenheid: We vinden het essentieel om de cliënt actief te betrekken bij het begeleidingstraject. We luisteren naar hun wensen, doelen en behoeften en werken samen met hen aan het opstellen en bijstellen van het begeleidingsplan. 

 

Met deze garanties willen we ervoor zorgen dat onze cliënten snel en adequaat de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, van professionals die goed aansluiten bij hun behoeften.

Contact

Heb je een vraag, wil je meer informatie of gewoon even sparren? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat je vraag of verzoek binnen 24 uur een reactie heeft.