Uitsluitingscriteria.

Passende zorg.

Het kan voorkomen dat wij niet in staat zijn om de begeleiding die bieden die cliënten nodig hebben, omdat de zorgvraag niet past bij de ondersteuning die wij geven. Daarom heeft Credus uitsluitingscriteria geformuleerd. Wanneer het mogelijk is proberen we in het eerste contact met de cliënt te bepalen of de cliënt binnen onze doelgroep past en onze begeleiding de juiste is.

Uitsluiting.

Credus kent de volgende uitsluitingscriteria:

  • Cliënten met een zorgvraag op het gebied van behandeling waarbij nog geen behandeling is gestart
  • Cliënten die verpleging, verzorging en/of thuiszorg behoeven
  • Cliënten die niet gemotiveerd zijn voor de begeleiding
  • Cliënten die gedesoriënteerd zijn en geen realistisch tijdsbesef hebben
  • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek waarbij opname noodzakelijk is
  • Cliënten die 7×24 uurszorg behoeven


Cliënten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Credus worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

Na intake.

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening gedrag vertonen, of in een situatie zitten, die bij de intake niet zijn vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Als dit de uitsluitingscriteria raakt, kan het zijn dat Credus niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de cliënt en bij voorkeur met diens netwerk, gezocht worden naar een oplossing, zodat de begeleiding gecontinueerd wordt.